top of page

ใหม่!! สีหยุดสนิม รัสวัน จากชุโกกุ Rust-One


ใหม่!! สีหยุดสนิม รัสวัน จากชุโกกุ Rust-One

สีชูโกกุ รัสวัน เป็นสีอีพ๊อกซี่ 2 ส่วน ทีใช้รองพื้นได้ทุกสภาพผิว เช่นเหล็ก อลูมิเนียม กัลวาไนซ์ สังกะสี อัลลอยด์ และสแตนเลส แห้งเร็ว ทนต่อแรงกระแทก กันสนิมดีเยี่ยม และทนต่อน้ำ เป็นสีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี VOCs น้อยกว่า 250กรัมต่อลิตร ตามมาตรฐาน LEED

เฉดสี: เทาอลูมิเนียม

ผสมทินเนอร์ CMP-31

ข้อมูลทางเทคนิค

ชนิด : อีพอกซี โมดิฟายด์กันสนิมชนิดเนื้อสีมาก การใช้งาน : ใช้เป็นสีรองพื้นของระบบสีอีพอกซีสำหรับพื้นผิวทีหลากหลายและมีข้อจำกัดในการเตรียมพื้น ผิว อัตรส่วนผสม : เนื้อสี : น้ำยา = 74 : 26 (โดยปริมาตร) ; 83 : 17 (โดยน้ำหนัก) สี : เงิน จุดวาบไฟ : เนื้อสี 25 องศาเซลเซียส นํ้ายา 27 องศาเซลเซียส ปริมาณสารอินทรีย์ระเหย : 232 [กรัม/ลิตร] เนื้อสีโดยปริมาตร : 77.0 ± 2% การปกคลุมพืน" ผิวโดยทฤษฏี : 0.13 - 0.19 ลิตร / ต.ร.ม. : 7.70 - 5.13 ต.ร.ม. / ลิตร ความหนาฟิล์มเมื่อเปียก : 5.19 - 7.79 : 130 - 195 ไมครอน ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง : 4.00 - 6.00 : 100 - 150 ไมครอน ระยะเวลาแห้ง : อุณหภูมิ 10°C 20°C 30°C 40°C ทีความหนา 150 ไมครอน : แห้งผิว 45นาที- 1.5 ชม. : แห้งแข็ง 5-12 ชม. ระยะเวลาแห้งก่อนทาสีทับ : 5-6 ชม.

วิธีใช้งาน : เครื่องพ่นไร้อากาศ , แปรง , ลูกกลิ้ง การเจือจาง 0 - 15 % โดยปริมาตร การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวก่อนทำสีต้องสะอาด แห้ง ไม่มีคราบฝุ่นผง คราบนํ้ามัน หรือคราบสิ่ง สกปรกอื่นๆ กรณีพื้น สีเก่า ให้ขัดลูบด้วยกระดาษทราย เพื่อให้เกิดความหยาบก่อนทาสี ทาทับด้วยสี : ได้หลากหลายชนิดสี เช่น อิพ็อกซี โพลิยูรีเทน,

ดู 77 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page